شرکت مواد مهندسی مکرر

مواد مهندسی مکرر-محسن گل پور
 • مدیر: محسن گل پور
 • تلفن: 021-8860228-88053105
 • وب سایت: http://mokarrar.com
 • فاکس: 88034680
 • نشانی: تهران، یوسف آباد، خیابان 64، شماره 23
 • ایمیل: info@mokarrar.com
 • زمینه فعالیت: تولید افزودنی ها
اعضای انجمن
 • فناور آمیزه پیشرفته
 • پویا پلیمر تهران
 • ماهان مستربچ
 • نکو پلیمر آرسام
 • پلیمرسازان سینا دلیجان
 • ویژگان بسپار شرق
 • آمیزه های پلیمری ابهر
 • عالي رنگ
 • کالا کار
 • صنعت پلیمر اهواز
 • پردیس گسترش اسپادانا
 • فراشیمی ایلام
 • آرا پلیمر نگین فناور
 • طب پلاستیک نوین
 • فن آوران شیمی تجزیه ایرانیان
 • نانو پویش کیمیا
 • كاجاران
 • پایون پلیمر
 • پارسا پلیمر شریف
 • ستار کالا