شرکت کیمیابسپارگلپا

کیمیابسپارگلپا-علی اصغر شاهپری
  • مدیر: علی اصغر شاهپری
  • تلفن: 03157248314داخلی 103
  • وب سایت: http://www.kbgco.ir
  • فاکس: 03157248318
  • نشانی: استان اصفهان، شهرستان گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، خیابان کارگر، پلاک 136
  • ایمیل: info@kbgco.ir
  • زمینه فعالیت: تولید انواع مستربچ، افزودنی های مهتدسی، آمیزه های پلیمری