دنیای کامپاندینگ(ژوئن2023)

در این شماره میخوانید:

  • نوآوری در فیلرهای معدنی
  • افزودنی های PVC
  • فیلتراسیون مذاب
  • انواع تقویت کننده برای پلیمرها
  • پیش درآمدی بر نمایشگاه Compounding World Expo 2023 در اسن آلمان
WhatsApp
Telegram
Email
Print