اعضای هیات مدیره انجمن شناخته شدند

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد.

روز سه شنبه دهم خردادماه 1401 مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن در سالن امین الضرب اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضای دارای حق رای انجمن برگزار شد.

در این جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره سوم توسط آقای کوشکی ریاست هیات مدیره انجمن ارائه شد. پس از ایشان گزارش صوورت های مالی منتهای به 29 اسفند ماه 1400 توسط آقای شوریه ارائه شد. آقای مهندس پورقاضی ، بازرس انجمن نیز گزارش خود را ارائه نمودند.

پس از تصویب میزان حق ورودی و عضویت برای سال 1401 و انتخاب روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های انجمن، مجمع وارد دستور اصلی خود یعنی انتخاب هیات مدیره و بازرس شد.

هیات رییسه مجمع، آقای جبارزاده از کیمیافروز، آقای صمیمی از سام پلیمر بنیان و آقای علی آبادی از آریاپلیمر پیشگام آرای جمع آوری شده را قرائت کرده و نتایج انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره را اعلام نمودند.

اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از:

آقای بابک شایسته: 34 رای

آقای عباس موید: 34 رای

آقای امید کوشکی: 33 رای

آقای سعید زکایی: 32 رای

آقای شروین احمدی: 31 رای

آقای اتابک سلاحی: 27 رای

آقای علی علیخانی: 26 رای

اعضای علی البدل هیات مدیره عبارتند از:

آقای محمد مهدی خراسانی: 24 رای

آقای مصطفی طالقانی :23 رای

آرای بارزس اصلی انجمن:

آقای مهدی پورقاضی: 45 رای

بازرس علی البدل:

مهدی نجار دیسفانی: 10رای

به این ترتیب با رقابت سالم و ماندگار 14 نفر برای حضور در هیات مدیره انجمن، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن به کار خود پایان داد .

برای هیات مدیره جدید انجمن آرزوی توفیق روز افزون داریم.

برای دیدن تصاویر مجمع اینجا کلیک نمایید.

WhatsApp
Telegram
Email
Print