خدمات انجمن

1- تلاش برای ساماندهی کلیه امور مرتبط با تولید تولیدکنندگان مستربچ

 

2- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا

 

3- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف " انجمن" و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر مجلات و کتب تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

 

4- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی ایشان

 

5- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا

 

6- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز

 

7- معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه

 

8- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت "انجمن"

اعضای انجمن