مدارک عضویت

برای عضویت در انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران ابتدا فرم عضویت در سایت را تکمیل کرده و سپس مدارک مورد نیاز را از طریق ایمیل به آدرس  Info@imbpa.com برای انجمن ارسال کنید و پس از تایید صفحه شما در بخش اعضای انجمن فعال خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز

- تصویر کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر

 

- تصویر پروانه بهره برداری (برای تولیدکنندگان)

 

- تصویر مدارک شناسایی مدیرعامل (شناسنامه و کارت ملی)

 

- تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات

 

- کاتالوگ، بروشور، گواهینامه ها به همراه لیست محصولات و مستندات برند شرکت

 

- لیست بیمه و لیست ماشین آلات

 

- تصویر اسکن عکس 4*3 مدیرعامل

 

حق عضویت و ورودیه

- واریز مبلغ 10 میلیون ریال به عنوان ورودیه  و 20 میلیون ریال جهت حق عضویت سالیانه شماره حساب 19/48211301بانك ملت شعبه نجات اللهی جنوبی کد 63164 به نام انجمن تولید کنندگان مستربچ (شماره شبا IR950120000000004821130119 )

 

*توجه: لازم به توضیح است از اشخاص حقوقی که دارای کارت بازرگانی یا پروانه بهره برداری نیستند به صورت مشروط تا تهیه آن توسط ایشان ثبت نام بعمل می آید.