کارگاه آموزشی کامپاندینگ و زنجیره ارزش آن

کارگاه آموزشی کامپاندینگ و زنجیره ارزش آن
توسط انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران همزمان با IPF2023 برگزار شد .
ساعت ۱۴ تا ۱۸ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

سخنرانان:
خانم مهندس زینالی

آقای دکتر نازکدست

آقای دکتر متقی

آقای دکتر شروین احمدی

آقای مهندس زکایی

آقای مهندس شاهمیرزایی

ارسال گزارش :
WhatsApp
Telegram
Email
Print