تصاویر منتخب نمایشگاه پلاستیک ترکیه

پاویون انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران با حضور 10 شرکت با غرفه سازی زیبا و چشم نواز در سالن 9 مرکز نمایشگاهی تویاپ میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول 2022 بود. شرکتهای زیر در پاویون انجمن حضور داشتند:
آرسام پلاست راز

پارساپلیمر شریف
پاسارگادپلیمرپیوند
رازین پلیمر

فراپلیمرشریف

فناورآمیزه پیشرفته
کرانگین
کربی پلیمر
گرانول مروارید یزد
وراپلیمرپیشرو
و انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

ارسال گزارش :
WhatsApp
Telegram
Email
Print