ارزش این معامله ارزش تجاری 735-780 میلیون یورو می باشد

کلارینت با فروش Heubach_SK از تجارت رنگدانه ها خارج می شود

تکلارینت توافق کرده است که تجارت رنگدانه های خود را به کنسرسیومی متشکل از متخصص رنگدانه آلمانی، گروه Heubach و گروه SK Capital Partners بفروشد. ارزش این معامله ارزش تجاری 735-780 میلیون یورو می باشد.

کلارینت توافق کرده است که تجارت رنگدانه های خود را به کنسرسیومی متشکل از متخصص رنگدانه آلمانی، گروه Heubach و گروه SK Capital Partners بفروشد. ارزش این معامله ارزش تجاری 735-780 میلیون یورو می باشد.

انجام این معامله به پرداخت های مربوط به درآمدهای کلارینت بستگی دارد و انتظار می رود در نیمه اول سال آینده با توجه به مصوبات نهادهای نظارتی بسته شود.

تجارت پیگمنت های کلارینت رنگدانه های آلی، مواد آماده سازی رنگدانه ها و رنگ ها را به بازارهای پلاستیک، خودرو و بازارهای پوشش های صنعتی و معماری و سایر محصولات عرضه می کند. این بخش کلارینت در سال 202 حدود 775 میلیون یورو فروش داشته است. ادغام با Heubach سه هزار شغل جدید و فروش سالانه بیش از 900 میلیون یورویی ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل گروه Heubach آقای Johann heubach می گوید: “این دو شرکت یک ترکیب بسیار کامل ساخته اند.”

کلارینت 20 درصد از سهام شرکت را حفظ خواهد کرد اما خروج از این بخش تجارت در کلارینت در راستای استراتژی این شرکت در خروج از تجارت های غیراصلی است که در سال 2018 اعلام شد

WhatsApp
Telegram
Email
Print