اثر مستربچ دوده بر خواص پلی اتیلن گرید لوله

بخش جذاب کنفرانس با ارائه مقالات به روز و متنوع و حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه در پنل تخصصی مستربچ مشکی

اثر مستربچ دوده بر خواص پلی اتیلن گرید لوله
بخش جذاب کنفرانس با ارائه مقالات به روز و متنوع و حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه در پنل تخصصی مستربچ مشکی

ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
هتل المپیک تهران

WhatsApp
Telegram
Email
Print