امید کوشکی ریاست هیات مدیره انجمن را بر عهده گرفت

با استعفای سعید زکایی از ریاست هیات مدیره انجمن، امید کوشکی با اکثریت آرا، ریاست هیات مدیره انجمن را بر عهده گرفت.
24 مهرماه 1402، سعید زکایی رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، با ارسال نامه ای به اعضای انجمن، استعفای، استعفای خود را از ریاست هیات مدیره اعلام نمود.

در جلسه هیات مدیره عصر روز 24 مهرماه 1402، پس از بررسی، با استعفای ایشان موافقت شد و امید کوشکی با اکثریت آرا، مسوولیت ریاست انجمن را در ادامه دوره چهارم هیات مدیره بر عهده گرفت. برای هر دو عضو محترم هیات مدیره انجمن، آرزوی توفیق بیشتر در تمامی مراحل زندگی داریم.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print