حضور چشمگیر صنعت مستربچ و کامپاند در استانبول

بیش از 20 شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول حاضر خواهند بود.

بیش از 20 شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول حاضر خواهند بود.

اعضای انجمن در پاویون انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران به صورت یکپارچه حاضر خواهند بود. بقیه اعضا نیز به صورت مستقل در سالن های مرکز نمایشگاهی تویاپ، توانمندی های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

شرکت های حاضر در پاویون انجمن عبارتند از:

 • پارساپلیمر شریف
 • پاسارگادپلیمرپیوند
 • رازین پلیمر
 • وراپلیمرپیشرو
 • آرسام پلاست راز
 • کرانگین
 • گرانول مروارید یزد
 • فناورآمیزه پیشرفته
 • کربی پلیمر
 • فراپلیمر شریف

دیگر اعضای حاضر در نمایشگاه:

 • نیرومند پلیمر پارس
 • آریاپلیمرپیشگام
 • نوین بسپارسازه
 • ایران دیبا
 • مدیران پلیمر شهران
 • دن پلیمر
 • کیمیا جاوید سپاهان
 • سیسکو
 • شمس جاوید اروند
 • نانوپویش کیمیا
 • نکوسازپلیمر صنعت آریا
 • دیباج صنعت پاسارگاد
 • بسپارشیمی سپیدان

امید است با یکپارچگی بیشتر یک سالن نمایشگاه در دوره آتی اوراسیاپلاست در اختیار صنعت پلاستیک ایران قرار گیرد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print