دوره آموزشی جدید

کمیسیون آموزش انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند برگزار میکند: دوره آموزشی" مقدمه ای بر علم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد، تحلیل دیتاشیت

کمیسیون آموزش انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند برگزار میکند:
دوره آموزشی” مقدمه ای بر علم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد، تحلیل دیتاشیت

مدرسین دوره: دکتر خانجانی و دکتر کرامتی
پنجشنبه 19 آبان ماه 1401
از ساعت 9 تا 13
ثبت نام از طریق لینک زیر:

https://zarinp.al/455829

WhatsApp
Telegram
Email
Print