ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

زمان و مکان قطعی برگزاری ششمین کنفرانس

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 دی ماه 1400 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 دی ماه 1400 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

پس از بررسی و بازدید از مراکز برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد و چندین هتل  و همچنین بررسی امکانات موجود در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی  و پژوهشگاه صنعت نفت، در نهایت هتل المپیک به عنوان محل برگزاری بزرگ ترین رویداد در صنایع تکمیلی پتروشیمی انتخاب شد.
با انتخاب مکان برگزاری کنفرانس، همه چیز مهیای برگزاری رویدادی باشکوه و ماندگار در صنعت پلیمر ایران خواهد بود.

 

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print