صنعت دانش بنیان مستربچ و کامپاند، توسعه پایدار، نوآوری، صادرات

شعار هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری:

صنعت دانش بنیان مستربچ و کامپاند، توسعه پایدار، نوآوری، صادرات

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print