عباس غلامی در جلسه هیات مدیره انجمن

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن با حضور آقای مهندس عباس غلامی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و آقای مهندس منصوری پور کارشناس این دفتر و میهمانان مدعو در خانه مستربچ و کامپاند ایران برگزار شد.

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن با حضور آقای مهندس عباس غلامی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و آقای مهندس منصوری پور کارشناس این دفتر و میهمانان مدعو در خانه مستربچ و کامپاند ایران برگزار شد.

در این نشست موضوعات متنوعی از سوی طرفین جهت توسعه همکاری های انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران و دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مطرح شد. تولید مشترک، اشکالات قیمت گذاری مواد اولیه پلیمری، استفاده از ظرفیت صنعت مستربچ و کامپاند برای تولید گریدهای جدید، استفاده از امکانات پژوهش و فناوری پتروشیمی برای انجام مطالعات بازار دقیق، بررسی مشکلات حوزه صادرات مستربچ و کامپاند، بهره گیری از ظرفیت دانش بنیان انجمن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

عباس غلامی، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ضمن تاکید بر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر مبنای برنامه و اولویت های وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از تشکیل یک کارگروه دانش بنیان در توسعه صنایع پایین دستی با محوریت دفتر توسعه خبر داد و اعلام کرد که از انجمن برای حضور در این کارگروه دعوت به عمل خواهد آمد.

وی از پیشنهاد تولید گریدهای متنوع با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در صنعت مستربچ و کامپاند استقبال کرد و افزود: در بحث صادراتی اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات محصولات تمام شده و نهایی می باشد و می توان از ظرفیت موجود در این صنعت هم برای توسعه محصولات داخل کشور  و هم در توسعه صادرات بهره برد.

آقای مهندس منصوری پور برخی رقابت ها در بورس کالا را به دلیل سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و برداشتن سقف سهمیه و تجمیع سهیمه ها را از موضوعاتی دانست که دفتر توسعه صنایع پایین در حال ساماندهی آنها می باشد.

در پایان سعید زکایی، رییس هیات مدیره انجمن، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید امکان همکاری گسترده و توسعه روابط با دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بیش از پیش فراهم گردد و با نگاهی جامع تمامی حلقه های زنجیره صنعت پتروشیمی کشور توسعه یابد.

جلسه یکصد و هشتاد و چهارم هیات مدیره پس از مذاکره با آقایان غلامی و منصوری پور ادامه یافت و در بخش دوم، برخی آیین نامه های مربوط به کمیسیون ها، جلسات هیات مدیره، اداری و انتشارات مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم جلسه مصوب شد که برای جلوگیری از کاهش حقوق ورودی نامه نگاری با مجلس شورای اسلامی انجام گیرد و یک فعالیت رسانه ای مناسب در مواجهه با این موضوع انجام پذیرد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print