معرفی برترین ها در نخستین جشنواره صادرکنندگان صنعت مستربچ و کامپاند

برترین صادرکنندگان صنعت مستربچ و کامپاند ایران در نخستین جشنواره صادرکنندگان صنعت مستربچ و کامپاند همزمان با هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شدند.

معرفی صادرکنندگان برتر و شایسته تقدیر صنعت مستربچ و کامپاند در نخستین جشنواره معرفی صادرکنندگان برتر این صنعت
همزمان با مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، ۴ صادرکننده برتر و ۳ صادرکننده شایسته تقدیر صنعت مستربچ و کامپاند ایران معرفی شدند:

صادرکنندگان برتر:
۱- گرانول مروارید یزد، محمد علی مهلقا، رتبه نخست صادرکنندگان برتر
۲- پویاپلیمر تهران، محسن هنریان، رتبه دوم صادرکنندگان برتر
۳- شمس جاوید اروند، رضا هامونی، رتبه سوم صادرکنندگان برتر
۴- آمیزه های پلیمری ابهر، داوود صبوری، رتبه چهارم

صادرکنندگان شایسته تقدیر:
۱- کیمیا جاوید سپاهان، مهدی وعیدی
۲- نیرومند پلیمر پارس، مهدی پورقاضی
۳- دیباپلیمر، محمدرضا معتمدرسا

امیدداریم که معرفی واحدهای برتر صادراتی، مشوقی برای تمامی واحدهای انجمن برای ایجاد ارزش و توسعه صادرات در این صنعت باشد. بی تردید این آغاز راهی ست که با کمک ها و پیشنهادات شما می تواند بهبود یابد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print