کنداکتور ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند منتشر شد

با مجموعه کم نظیری از مقالات علمی، سخنرانی های فنی و کاربردی، مطالعات اقتصادی، گزارش پیشرفت های استانداردسازی، پنل های پرسش و پاسخ و کارگاه آموزشی، کنداکتور ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری منتشر شد. 

با مجموعه کم نظیری از مقالات علمی، سخنرانی های فنی و کاربردی، مطالعات اقتصادی، گزارش پیشرفت های استانداردسازی، پنل های پرسش و پاسخ و کارگاه آموزشی، کنداکتور ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری منتشر شد.

برای حضور در ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در روزهای 25 و 26 دی ماه 1400 با مطالعه برنامه دقیق کنفرانس، برنامه ریزی فرمایید.

زمان: 25 و 26 دی ماه 1400
مکان: هتل المپیک تهران

برای دریافت فایل PDF کنداکتور  کنداکتورکلیک نمایید.

WhatsApp
Telegram
Email
Print