گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، حامی مالی و معنوی هفتمین کنفرانس

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، حامی مالی و معنوی و همراه انجمن در برگزاری هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری خواهد بود.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print