اعضای انجمن حاضر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

روزهای 26 تا 29 شهریور ماه شاهد حضور باشکوه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خواهیم بود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print