تقدیر از اعضای هیات مدیره دوره سوم

در پایان یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره از اعضای دوره سوم هیات مدیره که در دوره جدید هیات مدیره حضور ندارند، تقدیر به عمل آمد.

در پایان یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره از اعضای دوره سوم هیات مدیره که در دوره جدید هیات مدیره حضور ندارند، تقدیر به عمل آمد. در این جلسه قرار بر آن بود تا از آقای ابراهیم ملکوتی خواه، آقای محسن هنریان و خانم نجمه میررضایی تقدیر به عمل آید که متاسفانه به دلیل برنامه همزمان امکان حضور مدیرعامل محترم شرکت پویاپلیمر تهران در جلسه فراهم نشد. سعید زکایی رییس هیات مدیره انجمن با تشکر از تلاش های عزیزان در هیات مدیره سوم، ابراز امیدواری کرد تا دانش و تجربه خود را در این دوره هیات مدیره به اعضای جدید انتقال دهند.
نقاشی خط های زیبای استاد رهنما، در ابعاد 90 در 90 سانتی متر به عنوان یادبود، تقدیم آقای ابراهیم ملکوتی خواه و سرکار خانم نجمه میررضایی شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print