دویست و هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن دیروز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403 با حضور اعضای هیات مدیره، بازرس و میهمانان مدعو برگزار شد.

دویست و هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن برگزار شد

دویست و هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن دیروز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403، با بررسی ابلاغیه جدید گمرک و تدوین استاندارد تشخیص و ماهیت مستربچ و کامپاند، مشکلات تخصیص ارز و تامین مواد افزودنی در صنعت مستربچ و کامپاند، بررسی آیین نامه برگزاری کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند و بررسی نحوه حضور در اوراسیاپلاست استانبول در سال ۲۰۲۴، با حضور اعضای هیات مدیره، بازرس و میهمانان مدعو از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ برگزار شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print