رونمایی از سند چشم انداز صنعت مستربچ و کامپاند

هم زمان با ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، از سند چشم انداز و مطالعه راهبردی صنعت مستربچ و کامپاند ایران رونمایی خواهد شد.

هم زمان با ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، از سند چشم انداز و مطالعه راهبردی صنعت مستربچ و کامپاند ایران رونمایی خواهد شد. این پروژه معظم با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و اتاق بازرگانی ایران آماده شده است. آقای دکتر عادلی مجری پروژه با همکاری اعضای هیات مدیره و یک تیم حرفه ای، طی ماه ها مطالعه و بررسی چالش های ریز و درشت این صنعت، سندی تهیه کرده اند که مسیر توسعه صنعت مستربچ و کامپاند را ترسیم نموده و راهنمایی قابل اتکا برای تولیدکنندگان و اهالی این صنعت خواهد بود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print