سالن های 5 و 6/7 ایران پلاست در اختیار صنعت مستربچ و کامپاند

دومین جلسه شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست برگزار شد.

دومین جلسه شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست برگزار شد.

در این جلسه که با حضور فرید دوستی، مدیر هفدهمین ایران پلاست و مدیر روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، آخوندی، نماینده ویژه مدیرعاملِ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شورای سیاست گذاری ایران پلاست و انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری، انجمن صنایع پلیمر، انجمن کارفرمایی ماشین سازان تجهیزات پلیمری و انجمن واردکنندگان ماشین آلات به همراه ابراهیم زاده مجری این دوره نمایشگاه برگزار شد، در مورد سالن های تحت پوشش نمایشگاه بحث و تبادل نظر شد و در نهایت سالن های 5 و 6/7 در اختیار انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران قرار گرفت. سالن 8/9 به واحدهای پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختصاص خواهد داشت و سالن های 38 و 38B نیز در اختیار ماشین سازان قرار گرفت.

با فضای مثبت و اعتماد متقابل ارکان برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، امید است دوره هفدهم این رویداد با کیفیتی کم نظیر و با شکوه تر از گذشته برگزار گردد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print