سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شدند.

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شدند.

آقای مهندس محتشمی پور، معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن تجارت
آقای مهندس صفدری، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن تجارت

آقای دکتر ستاری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
آقای دکتر متقی، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
آقای دکتر جهرمی، معاونت نظارت و عملیات بورس کالا
به همراه آقایان دکتر زاهد احمدی، دکتر باقری، دکتر محسن معصومی، دکتر میلاد مهرانپور، دکتر هاشمی مطلق، مهندس میربلوک و آقای دکتر محمود معصومی

WhatsApp
Telegram
Email
Print