شماره جدید دنیای کامپاندینگ منتشر شد

شماره جدید نشریه دنیای کامپاندینگ در ماه ژانویه 2022 با مطالب و مقالات متنوع و خواندنی منتشر شد. 

شماره جدید نشریه دنیای کامپاندینگ در ماه ژانویه 2022 منتشر شد.

در این شماره مطالب متنوعی انتشار یافته که مهمترین عناوین آن عبارتند از:
– افزودنی های فیلم با هدف ایجاد پایداری و  استفاده از منابع تجدید پذیر

پیشرفت ها و توسعه ی افزودنی ها برای فیلم های بسته بندی به طور فزاینده بر نیازهای مصرف کنندگان به پایداری و ملاحظات زیست محیطی تمرکز یافته است.
– مواجهه کامپاندرها با زمان های آزمون و تست

فشارها و رقابت در زنجیره تامین و استفاده گسترده تر از مواد بازیافتی موجب شده تا آنالیز و تست پلیمر اهمیت بیشتری پیدا کند و آزمایشگاه های کامپاندرها با حساسیت بیشتر کیفیت تولیدات را تضمین نمایند.
– توسعه اتوماسیون برای تولید گرانول های با کیفیت 

کامپاندرها در سراسر جهان برای بهبود کیفیت، کارایی، انعطاف پذیری و ایمنی به دنبال اتوماسیون گرانول سازی هستند. چرا که کمبود شدید نیروی کار ماهر در این صنعت در سراسر جهان وجود دارد.

 

در شماره نخست مجله دنیای کامپاندینگ در سال 2022، یک بخش کامل و مستقل درباره “چشم انداز جهانی بازیافت شیمیایی در سال 2022” انتشار یافته که حاوی مقالات خواندنی درباره آینده صنعت بازیافت است.

مطالعه این شماره نشریه دنیای کامپاندینگ را به تمامی اهالی صنعت مستربچ و کامپاند ایران توصیه می کنیم.

WhatsApp
Telegram
Email
Print