کمیسیون آموزش انجمن برگزار کرد

دوره آموزشی مقدمه ای برعلم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد و تحلیل دیتاشیت روز پنجشنبه 19 آبان ماه 401 در خانه مستربچ و کامپاند ایران برگزار شد.

دوره آموزشی مقدمه ای برعلم پلیمر، اصول بنیادی، انتخاب مواد و تحلیل دیتاشیت روز پنجشنبه 19 آبان ماه 401 در خانه مستربچ و کامپاند ایران برگزار شد.
در بخش نخست، آقای دکتر خانجانی، مقدمه ای از اصول بنیادی علم پلیمر ارائه فرمودند و یک شناخت کلی از این صنعت به حاضران ارائه نمودند. در بخش دوم نیز دکتر کرامتی، با موضوع انتخاب درست مواد و تحلیل دیتاشیت، مطالب بسیار ارزشمندی را در اختیار حاضران قرار دادند.

نخستین دوره آموزشی در دوره جدید هیات مدیره با ظرفیت کامل آغاز شد و هر ماه با موضوعات متنوع دوره های تدوین شده توسط رییس کمیسیون آموزش انجمن، مهندس علی سالارزاده تداوم خواهد یافت.
فرمهای نظرسنجی برای ارزیابی میزان رضایت حاضران از موضوعات دوره و اساتید به زودی ارائه خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print