یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره

امروز چهارشنبه 23 شهریورماه 1401، یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن به صورت مجازی از ساعت 14:30 تا 17 برگزار شد.

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن با بررسی برنامه های شانزذهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، گزارشی از روند جانمایی و ثبت شرکتها در نمایشگاه، ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیسیون صنایع اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن صنایع پلیمر، گزارشی از روند اخذ پاویون انجمن در نمایشگاه اوراسیاپلاست استانبول، بررسی نیاز دبیرخانه به نیروهای جدید و بررسی برنامه جلسات هیات مدیره انجمن، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی تحت برنامه اسکایپ برگزار شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print