مرداد ۸, ۱۴۰۱

فعال شدن 4 کمیسیون انجمن

با شناخته شدن روسای کمیسیون های فنی و صادرات در هیات مدیره چهارم انجمن، هر چهار کمیسیون بازرگانی، صادرات، فنی و آموزش فعالیت خود را آغاز کرده و موضوعات طرح شده در جلسات کمیسیون ها با جدیت دنبال خواهد شد.

ادامه »