آمیزه های پلیمری اکو

خدمات و محصولات
تولید انواع آمیزه های پلیمری شامل: مستربچ های سفید تخصصی مستربچ مشكی و رنگی مستربچ های افزودنی كامپاند كربنات كلسیم
گواهینامه ها