آوا پلیمر آذین

در جهان امروز سازمان‌هايي در عرصه رقابت باقی خواهند ماند كه سریعتر از دیگران تغییرات محیط کسب و کار را رصد کرده و از فرصتهای گذرا بهره مند شوند. همواره معتقد بوده ایم که با گرد هم آوری تیمی متخصص، پویا و همدل، شرایطی را بوجود آورده ایم تا به‌ دور از اغراق‌ها و شعارها، موجبات خشنودی و رضایت هرچه بیشتر مشتریان، که شرکای حقیقی و همراهان همیشگیِ موفقیت‌های ما هستند را فراهم آوریم. ما می دانیم بقاء هر سازمان و شرکتی، در گروی مشتریان وفادار و رضایتمند است. امیدواریم در سال‌های آینده نیز در کنار شما مشتریان وفادار، آگاهانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت کنیم و داستان کامیابی‌های خویش را از زبان شما همراهان همیشگی فصل ‌به‌ فصل بنگاریم. اهداف ما بهره گیری بیش از پیش از افراد مجرب و متخصص راهیابی به بازارهای جهانی و ارتقا سطح همکاری با کشورهای همسایه و اروپایی درسال های آتی افزایش‌تنوع تولیدات همگام با استفاده از فناوری های نوین صنعت کامپاند تلاش جهت ارتقا سطح کیفی تولیدات و خدمات
خدمات و محصولات
مستربچ کلسیم کربنات مخصوص فیلم های پلیمری
گواهینامه ها