مروارید بسپار جم

خدمات و محصولات
انواع کامپاندهای پلیمری
گواهینامه ها
ISO 9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2007 دارای لوح تقدیر مدیریت سبز