پارس مستربچ

تولیدکننده انواع مستربچ های رنگی و افزودنی
خدمات و محصولات
1)مستربچ های رنگی و سفید 2)انواع افزودنی ها:مستربچ لیز کننده/مستربچ آنتی استاتیک/مستربچ آنتی بلاک/مستربچ شفاف کننده/مستربچ کمک فرایند/مستربچ براق کننده نوری
گواهینامه ها