گابریل شیمی ظرفیت خود در روسیه را افزایش می دهد

گابریل شیمی ظرفیت خود در روسیه را افزایش می دهد

گابریل-شیمی تولید کننده اتریشی انواع مستربچ، ساخت کارخانه تولید مستربچ خود را در Vorsino روسیه به پایان رسانده است. این شرکت حدود 6 میلیون یورو برای ساخت یک سایت 27500 مترمربعی در این مرکز سرمایه گذاری کرده است.

گابریل-شیمی تولید کننده اتریشی انواع مستربچ،  ساخت کارخانه تولید مستربچ  خود را در Vorsino روسیه به پایان رسانده است. این شرکت حدود 6 میلیون یورو برای ساخت یک سایت 27500 مترمربعی در  این مرکز سرمایه گذاری کرده است.

دو خط جدید گابریل شیمی،  ظرفیت سالانه را به 2000 تن می رسانند در حالی که بهره وری عملیاتی و زیست محیطی با سیستم آب UV-Cleaning و  انبارداری در محل افزایش یافته است. اواخر امسال سیستم جدید تولید گرانول زیر آب (underwater) نصب خواهد شد.

به گفته گابریل شیمی، این سایت، فضا برای افزایش ظرفیت سالانه تا  حدود 20،000 تن را  فراهم می کند.  این شرکت همچنین در  توسعه فناوری تشخیص near-inferared(NIR) در  دفتر مرکزی خود در اتریش سرمایه گذاری کرده است.

این سرمایه گذاری، امکان دسته بندی مستربچ های رنگی گابریل شیمی را با استفاده از آشکارسازهایِ بازیافتِ NIR استاندارد، برای مشتریان فراهم می سازد. سخنگوی گابریل شیمی می گوید:” با توجه به تقاضای فعلی از بازارهای مختلف، این آزمون برای تمامی رنگها در حال توسعه است.”

WhatsApp
Telegram
Email
Print