Luxus از هوش مصنوعی استفاده می کند

مجتمع فنی و بازیافتی لوکسوس مستقر در بریتانیا از نرم افزار هوش مصنوعی (AI) در کارخانه خود در Louth به عنوان بخشی از پروژه طراحی شده برای بهبود کارایی و کاهش ضایعات استفاده می کند.

مجتمع فنی و بازیافتی لوکسوس مستقر در بریتانیا از نرم افزار هوش مصنوعی (AI) در کارخانه خود در Louth به عنوان بخشی از پروژه طراحی شده برای بهبود کارایی و کاهش ضایعات استفاده می کند.

این پروژه با مرکز تحقیقات فناوری انگلستان (TRC) همکاری می کند و در قالب مسابقه پروژه های برجسته پلاستیک های مدور بریتانیا ، کمک مالی دریافت کرد. هدف آن افزایش نسبت پلاستیک بازیافتی درجه پایین به میزان 12.5 درصد و کاهش استفاده از افزودنی و تولید مواد زائد از طریق دقت بیشتر در مشخصات تولید است.

یک عنصر کلیدی نرم افزار – به نام LARA – جمع آوری مجموعه داده های پیچیده از 10 سال گذشته فعالیت در Luxus برای بهبود توسعه دستور العمل های سفارشی برای مخلوط های پلیمری است. هدف این است که میزان مخلوط های آزمایشی مورد نیاز را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

“ما از پتانسیل عظیم این پروژه بسیار هیجان زده هستیم و از دانش بالایی که ما توانسته ایم در مورد تأثیر مثبت استفاده از هوش مصنوعی ، همراه با یادگیری ماشین ، برای پیش بینی دقیقتر و سریعتر نتیجه بسیاری از ورودی های متغیر برخوردار شویم ،” پیتر آتتربی ، مدیرعامل Luxus گفت.

WhatsApp
Telegram
Email
Print