دنیای کامپاندینگ(می2024)

در شماره ماه مه 2024 مجله دنیای کامپاندینگ بخوانید:

– گسترش استفاده از پرینت سه بعدی به توسعه مواد تقویت شده، منجر شده است.

– افزودنی های بهبود دهنده عملکرد بر پایه لیگنین، کنف، سلولز و سایر محصولات طبیعی.

–  گرایش به سمت برقی شدن بیشتر محصولات، فرصتی برای کامپاندها فراهم می کند تا بتوانند الزامات سخت کاربردهای سیم و کابل را برآورده کنند.

– چگونه فن‌آوری‌های نوآورانه عملکرد فیلرها و مخلوط پلیمرهای غیرمشابه را بهبود می‌بخشند و سازگاری مواد بازیافتی را امکان‌پذیر می‌سازند.

WhatsApp
Telegram
Email
Print