دنیای کامپاندینگ(نوامبر2023)

در این شماره می خوانید:
– جدیدترین دست آوردها در پیگمنت های سفید و مشکی

-پیشرفت و توسعه در پلاستیک های زیستی

-سیستم های mixing

-اندازه گیری و آزمون روی خط

WhatsApp
Telegram
Email
Print