بازدید مدیرعامل پترول از غرفه انجمن در کیش

امروز 25 بهمن ماه 1401، آقای دکتر رشید قانعی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران و غرفه شرکت فناوران شیمی عضو انجمن در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در جزیره کیش بازدید کردند.

روز دوم نمایشگاه و همایش تخصصی “حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی”، امروز 25 بهمن ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار شد. در این روز، آقای دکتر رشید قانعی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس-پترول- از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران و غرفه شرکت فناوران شیمی، عضو انجمن در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در جزیره کیش بازدید کردند.
حضور مصطفی طالقانی، مدیر شرکت آواپلیمر همزمان با حضور دکتر قانعی در غرفه انجمن و گفت و گوی ایشان از جذابیت های روز دوم نمایشگاه بود.

علی حسن پور، شرکت فناوران شیمی از اعضای انجمن که در غرفه ای مشترک با انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی حاضر هستند، توضیحات کاملی  در مورد تولیدات و محصولات این شرکت و نحوه تعامل صنایع بالادستی و پایین دستی به دکتر قانعی ارائه دادند.
تصاویر زیر مربوط به روز دوم نمایشگاه می باشد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print