برگزاری کنفرانس هشتم در سه سالن به صورت همزمان

جلسه کمیته علمی هشتمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری دیروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دبیر کمیته علمی کنفرانس هشتم، محمد مهدی خراسانی، گزارشی از آمار مقالات دریافتی و نحوه توزیع مقالات بین داوران ارائه نمود. شکل داوری مقالات میان داوران بررسی شد و مقرر شد هر مقاله توسط 3 داور ارزیابی گردد و نظر مثبت 2 داور از 3 داور ملاک انتخاب مقالات باشد. در ادامه نحوه داوری مقالات دانشگاهی و کاملا علمی و مقالات کاربری مشخص شد و درباره مقالات مروری نیز بحث و تبادل نظر شده و مقرر شد، سخنران مقالات مروری ، شخص شناخته شده ای در صنعت یا دانشگاه باشد. در نهایت با موافقت تمامی اعضای کمیته علمی و کثرت مقالات دریافتی، مقرر شد، پیشنهاد اضافه شدن سالن سوم به کمیته اجرایی کنفرانس ارائه گردد.
در مورد بخش پوستر مقرر شد ضمن بررسی مقالاتی که در بخش پوستر ارائه شده است، مقالاتی که حائز امتیاز لازم برای سخرانی نشده اند، در صورت صلاحدید کمیته علمی به بخش پوستر اضافه شوند.
از داوران محترم خواسته شد که تا روز شنبه 21 بهمن ماه 1402، نتیجه داوری مقالات به طور کامل ارائه گردد تا در روز دوشنبه 23 بهمن ماه، برنامه سالن های ارائه مقالات مشخص گردد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print