حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند در شانزدهمین ایران پلاست

حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در شانزدهمین ایران پلاست در سالن های خلیج فارس و ۴۱ / سی شهریور ماه تا دوم مهر ماه ۱۴۰۱

حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در شانزدهمین ایران پلاست در سالن های خلیج فارس و ۴۱ / سی شهریور ماه تا دوم مهر ماه ۱۴۰۱ / غرفه انجمن میزبان فعالان صنعت پلاستیک در طبقه اول سالن خلیح فارس غرفه شماره ۷۰۱۹ خواهد بود.

WhatsApp
Telegram
Email
Print