سال نو میلادی مبارک

سالی سراسر سلامتی، شادی و موفقیت برای تمامی دست در کاران و فعالان صنایع پلیمر و پتروشیمی ایران آرزومندیم.

فرارسیدن سال جدید میلادی مبارک باد!
سالی سراسر سلامتی، شادی و موفقیت برای تمامی دست در کاران و فعالان صنایع پلیمر و پتروشیمی ایران آرزومندیم.

WhatsApp
Telegram
Email
Print