شماره ی ماه سپتامبر دنیای کامپاندینگ منتشر شد

شماره ماه سپتامبر دنیای کامپاندینگ در میانه ماه سپتامبر با موضوعات متنوعی همچون توسعه پیگمنت های رنگی، بیوپلاستک ها و پیش گزارشی از نمایشگاه K منتشر شد.

شماره ماه سپتامبر دنیای کامپاندینگ در میانه ماه سپتامبر با موضوعات متنوعی همچون توسعه پیگمنت های رنگی، بیوپلاستک ها و پیش گزارشی از نمایشگاه K منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

  • اخبار
  • نوآوری های پایدار در پیگمنت ها
  • گزارش از برگزاری نمایشگاه K: مواد و افزودنی ها
  • توسعه بیوپلاستیک ها به یک سطح بالاتر
  • رشد تقاضا برای پلاستیک های پایدار/ استفاده از پایدارکننده های موثرتر برای مواد خام و بازیافتی
  • برگزاری نمایشگاه جهانی کامپاندینگ  Compounding World Expo در ایالات متحده

مطالعه این شماره نشریه دنیای کامپاندینگ را به فعالان صنعت مستربچ و کامپاند توصیه می کنیم.
دانلود

WhatsApp
Telegram
Email
Print