هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری با حضور پررنگ اعضا و علاقمندان به پایان رسید

قاب پایانی هشتمین کنفرانس

گزارش کامل کنفرانس به زودی تقدیم خواهد شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print