ضیافت افطاری

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، ضیافت افطاری و دید و بازدید نوروزی اعضای انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در روز دوشنبه 29 فروردین ماه 1401 در هتل اسپیناس پالاس تهران /سالن پالاس برگزار شد.

WhatsApp
Telegram
Email
Print