معرفی مقالات برتر هفتمین کنفرانس

در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری از مقالات برتر تقدیر شد.

در روز دوم و در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، با آرای داوران و مجموع امتیازات، مقالات برتر انتخاب شدند و به آنان سکه بهار آزادی اهدا شد.

مقاله برتر با ۸۹ امتیاز :
آقای دکتر مازیار خاکپور از پایاپلیمر دانا
مقاله دوم با ۸۶ امتیار:
آقای دکتر قدرت اله هاشمی مطلق از آزمون داناپلاستیک
و مقاله سوم با ۸۵ امتیاز:
آقای دکتر حامد عادلی نیک از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

WhatsApp
Telegram
Email
Print