نماینده انجمن در هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر

امروز سه شنبه 31 خردادماه 1401 انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صنایع پلیمر ایران در اتاق تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار ش و منتخبین صنعت پلیمر معرفی شدند.

امروز سه شنبه 31 خردادماه 1401 انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صنایع پلیمر ایران در اتاق تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار ش و منتخبین صنعت پلیمر معرفی شدند.

مجمع عادی به طور فوق العاده انجمن صنایع پلیمر با دستور اصلاح اساسنامه که بنا بود از ساعت 1 تا 3 برگزار شود، به دلیل به حدنصاب نرسیدن امکان برگزاری نیافت و به نوبت دوم موکول شد. از ساعت 3 مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن با ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی برگزار شد و در نهایت مجمع وارد دستور اصلی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس شد.

علیرغم آن که تصور می شد شاهد انتخابات پر شور با حضور نامزدهای متعدد باشیم اما انتخابات با حداقل کاندیداها در هر سه بخش تشکلی، بنگاهی و انتخاب بازرس برگزار شد. از میان 7 کاندیدای حضور در هیات مدیره در بخش تشکلی، 6 نماینده از تشکلهای صنعت پلیمر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و نفر هفتم به عنوان علی البدل برگزیده شد.

در بخش بنگاهی نیز با حضور 5 شرکت، 3 شرکت به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و یک شرکت به عنوان علی البدل توسط مجمع انتخاب شد و تنها یک شرکت به هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر راه نیافت.

در انتخاب بازرس نیز در میان 3 نامزد یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

به طور کلی تنها دو نفر از نامزدهای حضور در هیات مدیره  و بازرس انجمن صنایع پلیمر توفیق راهیابی به دوره پنجم هیات مدیره را نیافتند.

این امر را شاید بتوان در ساختار این انجمن جستجو کرد. این انتخابات نشان داد نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار این انجمن بیش از پیش احساس می شود.

پس از پایان رای گیری نتایج حاصله به شرح زیر می باشد:

سعید ترکمان دهنوی، با ١٢۶ رای، نفر اول تشکل‌ها
مسعود جمالی، با ١٠٧ رای، نفر دوم تشکل‌ها
سعید زمانزاده، با ٩٧ رای، نفر سوم تشکل‌ها
بابک شایسته، با ٩٣ رای، نفر چهارم تشکل‌ها (نماینده انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران)
محمدرضا داورپناه، با ٧٩ رای، نفر پنجم تشکل‌ها
علی عرب، با ۶٧ رای، نفر ششم تشکل‌ها انتخاب شدند
و فرزاد داوودی، با ٢٩ رای، نفر هفتم تشکل‌ها و به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش بنگاه‌ها
برمک قنبرپور، با ١٠٠ رای نفر اول
محمدرضا شاکری، با ٨٩ رای نفر دوم
محمد ایرانی، با ٨٠ رای نفر سوم
سید صادق صحرایی، با ١٧ رای نفر چهارم و به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.
بر اساس این رای‌گیری علیرضا ترک با ٨٩ رای به عنوان بازرس اصلی و مصطفی طالقانی اصفهانی با ٣٢ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

WhatsApp
Telegram
Email
Print