یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره انجمن برگزار شد

جلسه دوم هیات مدیره چهارم انجمن امروز عصر در خانه مستربچ و کامپاند ایران با حضور اقایان زکایی، احمدی، کوشکی، شایسته، سلاحی و علیخانی برگزار شد.

جلسه دوم هیات مدیره چهارم و یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره انجمن امروز عصر در خانه مستربچ و کامپاند ایران با حضور آقایان زکایی، احمدی، کوشکی، شایسته، سلاحی و علیخانی برگزار شد. در بخش اول جلسه اعضای هیات مدیره در مورد استراتژی انجمن در مواجهه با سیاست های انجمن صنایع پلیمر ایران بحث و مذاکره نموده و برای تعامل بیشتر و بهره برداری حداکثری از حضور در انجمن ملی تبادل نظر نمودند. در بخش دوم جلسه نیز اهداف، وظایف و فعالیت های انجمن در دوره جدید به بحث گذاشته شد و در پایان تقسیم بندی کاری برای انجام بهینه امور صورت پذیرفت.

WhatsApp
Telegram
Email
Print