صنایع تکمیلی پتروشیمی در ششمین کنفرانس

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در بخش های متنوع و جذاب از سخنرانی های علمی، تخصصی و فنی، پنل های پرسش و پاسخ، گزارش های آماری تا کارگاه های آموزشی برای مخاطبان و علاقمندان صنعت مستربچ و کامپاند ایران تدارک دیده شده است.

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در بخش های متنوع و جذاب از سخنرانی های علمی، تخصصی و فنی، پنل های پرسش و پاسخ، گزارش های آماری تا کارگاه های آموزشی برای مخاطبان و علاقمندان صنعت مستربچ و کامپاند ایران تدارک دیده شده است.

بخش صنایع تکمیلی پتروشیمی در ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری با سخنرانی دکتر باقری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، دکتر علیخانی، قائم مقام مدیرعامل بسپار شیمی سپیدان و دکتر فرشیدفر، قائم مقام توسعه گروه پژوهش صنعت مدرن برگزار خواهد شد.

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
هتل المپیک تهران

WhatsApp
Telegram
Email
Print